MENU
Aula_close Layer 1

Brug af uv-materiale

Princip for brug af undervisningsmateriale, herunder reklamepåvirkning og aldersbegrænsning

Formål

Vi ønsker at passe på vores børn også i forbindelse med, at vores børn påvirkes i en hidtil uset grad i forhold til både reklamer samt brug af medier (film m.m.).

Mål

Vi ønsker, at begrænse vores børns bevidste og ubevidste påvirkning af reklamer.

Vi ønsker, at vores børn bliver kritiske i forhold til, hvilke reklamer, de bliver påvirket af.

 Vi ønsker kun at bruge aldersrelateret undervisningsmateriale.

 Derfor gælder der flg. på Hans Rømer Skolen

Vi anvender som udgangspunkt reklamefrit undervisningsmateriale, herunder diverse apps m.v.

 Vi anerkender dog, at virkeligheden anno 2018 er sådan, at reklamer ikke kan undgås. Derfor skal et af de generelle mål i undervisningen være, at vores børn også lærer at være bevidste, kritiske forbrugere, som bliver kompetente i forhold til at tage stilling til det, de påvirkes af bevidst og ubevidst.  

De anbefalede aldersbegrænsninger i det undervisningsmateriale, der anvendes følges som udgangspunkt. Det gælder eksempelvis i forhold til apps, fremvisning af film m.m. Hvis der fra undervisers side er et ønske om, at der i særlige situationer skal fraviges fra aldersbegrænsningen, skal forældrene give lov til brugen heraf, inden materialet anvendes.

Det er op til den enkelte underviser at vurdere, hvilket undervisningsmateriale, der ud fra ovenstående, kan finde anvendelse i undervisningen. Ansvaret for brugen af undervisningsmateriale ligger hos skoleleder.

Drøftet på skolebestyrelsens møde d. 29. oktober 2018

Princippet vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 4. december 2018