MENU
Aula_close Layer 1

Princip vedrørende forældreklager

Princip vedrørende forældreklager

Formål

Som udgangspunkt løses konflikter gennem dialog. Det er derfor vigtigt, at evt. konflikter eller klager altid først søges løst direkte mellem de implicerede parter, f.eks. mellem forældre og lærer/pædagog.

 

Mål

At beskrive, hvordan man som forældre kan handle, hvis man som forældre oplever at have en uforløst konflikt eller hvis man måtte have behov for at klage over handlinger.

 

Arbejdsgang ved klager

Hvis man som forældre oplever, at dialogen med den ansatte ikke er nok, er rækkefølgen for henvendelse som følger:

  1. Den nærmeste leder (indskoling/SFO-leder, leder af mellemtrin, leder af overbygning)
  2. Skolelederen
  3. Skolechefen

Klagen skal være skriftlig og indgives til skolens ledelse, der behandler den og sørger for, at klageren gives en begrundet afgørelse. I behandlingen af klagen indgår, at klagen drøftes med de implicerede parter, inden klageren svares endeligt. Klageren oplyses om afgørelsen. Hvis den går klageren imod, kan klageren vælge at gå til en højere instans.

Skolebestyrelsen bliver orienteret om indkomne klager. Bestyrelsen kan ud fra orienteringen diskutere, om der er principper, der skal tages op til revision

 

Drøftet på skolebestyrelsens møde d. 22. maj 2019

Princippet drøftet og vedtaget d. 20. juni 2019