MENU
Aula_close Layer 1

Skolehund

Skolehund

Vi er ved at få uddannet vores egen skolehunds ekvipage. Heldigvis er den så langt i sin uddannelse at vi allerede har glæde af den her på skolen.

I følge Skolehunden.dk har skolen hunden en masse fordele:

 • Hunden bidrager til øget trivsel og tryghed.
 • Hunden medvirker til et generelt lavere konfliktniveau imellem børnene grundet øget ro og god stemning.
 • Hundens mentale overskud og rolige gemyt sænker tempoet hos børnene.
 • Hunden modsvarer børnenes høje energi med tilsvarende ro.
 • Hunden er meget præcis i at afstemme sig til situationer og aflæser meget nøjagtig børnene. Den har en klar fornemmelse af, hvem der gerne vil/har brug for den.
 • Hundens tilstedeværelse i klasserummet skaber en øget ro, bedre miljø for undervisning, bidrager til øget koncentration og sænker stress ved fagligt arbejde.
 • Vigtige samtaler med en lærer bliver lettere sammen med hunden.
 • Hunden virker som ”døråbner” i konfliktsituationer og gør det tilgængeligt at snakke om det, der har været svært.
 • Hunden er en smutvej i relationsarbejdet med børn. Den skaber tillid, tryghed og sympati.
 • Hunden tager imod alle børnene - alle starter med oplevelsen af at være ventet, vigtig og noget ganske særligt.
 • Hunden er en BEDSTE VEN, man kan stole på og fortælle alt. Hun svigter og dømmer aldrig.