MENU
Aula_close Layer 1

Skolens kommunikationspolitik

Skolens kommunikationspolitik

Formål

Kommunikationen mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan. Derfor beskriver kommunikationspolitikken, hvordan vi internt kommunikerer.

 

Det er vigtigt for Hans Rømer Skolen at anlægge en åben information og kommunikation for at skabe en bedre forståelse af, hvad der foregår i vores skole. Derfor beskriver kommunikationspolitikken også, hvordan vi kommunikerer eksternt.

 

Mål

 • Kommunikationen mellem skole og hjem opleves af alle parter som anerkendende, åben og respektfuld.
 • Der kommunikeres til rette vedkommende, ved tvivl kontaktes kontaktlærer
 • Skolen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.
 • Det er let for alle forældre at holde sig opdateret omkring såvel de praktiske som de indholdsmæssige dele af deres barns skoledag
 • Forældre, andre samarbejdspartnere samt offentligheden skal til hver en tid kunne informere sig om skolens forhold via skolens hjemmeside, som løbende opdateres

Udmøntning

 • Som udgangspunkt benyttes kommunikationsplatformen INTRA/AULA til kommunikation mellem skole og hjem. Anden, direkte dialog kan dog forekomme via telefonkontakt eller mødevirksomhed, hvis det skønnes fordelagtigt.
 • Den benyttede kommunikationsform afhænger af den konkrete situation og bør i hvert tilfælde overvejes. Drejer det sig om et akut problem, bør der altid tages kontakt til en medarbejder eller leder via skolens telefon, evt. ved direkte fremmøde.
 • For al kommunikation gælder, at den som grundregel foregår inden for normal arbejdstid, dvs. mandag til fredag i tidsrummet kl. 8:00 – 15:00 (fredag kl. 14). Der svares som udgangspunkt ikke uden for arbejdstid, ej heller i weekender eller ferier.  
 • Generelt kan svar forventes inden for to arbejdsdage. Hvis den ansatte skønner, at det tager mere end to arbejdsdage at give et fyldestgørende svar, skriver man og forklarer, at beskeden er modtaget og at svar kan forventes inden for en bestemt tidshorisont. Der tages forbehold for svarfristen, hvis den ansatte er fraværende.

 

 • Alle forældre holder sig orienteret via INTRA/AULA minimum to gange om ugen, dvs. man som forælder checker beskeder m.m. på INTRA/AULA.
 • Det enkelte lærerteam/årgangsteam informerer om klassens arbejde, skemaer, ekskursioner, forældremøder, skole/hjemsamtale etc.
 • Det enkelte team informerer minimum én gang om måneden om arbejdet i klassen, årgangen og/eller afdelingen. Informationsbrevene forventes læst af forældre og elever, da informationen er nødvendig for elevens udbytte af skolegangen. Evt. planer i informationsbrevet skal naturligvis kunne laves om. Der skal være plads til improvisation – og korrektion bl.a. under hensyntagen til elevernes læring samt muligheder, der evt. viser sig at være tilstede.
 • Skolen (ledelse, administration og medarbejdere) sikrer, at der på INTRA/AULA findes alle relevante oplysninger. Ledelsen informerer om initiativer, ændringer m.m., der gælder hele skolen, skemaer og ændringer i lærerpåsætning, vikarer ved langtidssygdom etc. Dette sker så tidligt som muligt. Ledelsen kan aldrig informere detaljeret om medarbejders sygdom.

 

Færdselsregler til god skriftlig kommunikation

 • Overvej om det er den/de korrekte modtagere, inden en besked sendes
 • Tænk over hvem du kommunikerer til, og varier dit sprog herefter
 • Anvend beskedsystemet til informationer og aftaler
 • Skriv i forståeligt sprog, med hovedbudskabet først
 • Skriv gerne kort og præcis, hvis det er muligt. Uddyb, hvor det er nødvendigt
 • Skriv aldrig, når du er vred. Brug en god tone
 • Vær opmærksom på, hvornår evt. tredjepart (fx andres børn, andre forældre) nævnes ved navn
 • Lad informationen være saglig
 • Undgå personlige angreb

 

Drøftet på skolebestyrelsens møde d. 22. maj 2019

Politikken drøftet og vedtaget d. 20. juni 2019