MENU
Aula_close Layer 1

Elevfravær

Elevers fravær registreres i starten af hver skoledag. Når vi kender årsagen til elevens fravær, registreres dette som værende sygdom eller andet, lovligt fravær. Derfor beder vi jer som forældre om snarest muligt at give besked om fraværsårsag til klassens kontaktvoksne via Aula.

Ved planlagt fravær på over 5 dage er det leder af relevante afdeling , der skal kontaktes. For indskolingen er det derfor Julie, der kontaktes, Pernille på mellemtrinnet samt Mona for overbygningseleverne. 

Vi opfordrer til, at I så vidt muligt lader jeres barn følge undervisningen alle skoledage. Det styrker både fagligt såvel som socialt. I fald I som familie ønsker at prioritere fridage på almindelige skoledage, så håber vi, I er meget opmærksomme på at begrænse antallet af dage med fravær. Se i øvrigt skolens handleplan ved bekymrende elevfravær nedenfor. 

I kan som forældre til hver en tid følge jeres barns fravær ved at gå ind på MinUddannelse. Bemærk at fraværet opgøres i forhold til både antal dage samt i procent. Sidstnævnte er antallet af fraværsdage i forhold til det antal dage, eleverne har været i skole fra skoleårets start. Eksempel: Fem fraværsdage ud af 100 skoledage er 5 %, mens fem fraværsdage ud af 200 skoledage er 2,5 %.

 

"Elevfravær – handleplan Hans Rømer Skolen august 2019

Anmodning af fri:

 • Forældre kan bede elev fri. Ved fravær på 1 – 5 dage, kontaktvoksen kontaktes, kontaktvoksen kan give fri. Ved ønske om fravær herudover kontaktes relevante leder (leder af indskoling/SFO, mellemtrin eller overbygningen)

 

Bekymrende fravær:

 • Elevernes fravær følges løbende af klassens lærere, klasseteamet drøfter dette på hvert teammøde

 • Ved alle skole-hjemsamtaler skal elevens fremmøde italesættes overfor barnet samt forældrene, evt. fravær drøftes. Afholdende medarbejdere har ansvaret herfor.

 • Ledelsen gennemgår hver 3. måned alle elevers fravær

Har et barn et bekymrende fravær, skal der reageres. Det er primært teamet, der har ansvaret herfor.

Bekymrende fravær er altid hvis barnet har et fravær

  • af mindst 5 sammenhængende fraværsdage

  • på 7 dage i en periode på 20 skoledage

  • eller 15 dage i en periode på 60 skoledage

  •  

  • Har et barn andet, bekymrende fravær skal der også reageres

  • Teamet har ansvaret for, at nærmeste leder kontaktes, handleplan aftales"