MENU
Aula_close Layer 1

Vision

 

SFO’ens arbejde tager udgangspunkt i Hans Rømer skolens vision:

”Vi danner væredygtige børn med fokus på læring og trivsel”

Med denne vision som grundsten, er hovedmålet for SFO’en at være et inkluderende, trygt, meningsfuldt og varieret fritidstilbud for vores børn og styrke deres alsidige, sociale og personlige udvikling.

Det ovenstående mål har betydning for den hverdag, du og dit barn oplevelser i SFO’en. Det betyder, at I konkret vil opleve at

  • Det enkelte barn har alderssvarende medindflydelse og medbestemmelse på egen hverdag i SFO. Børnene kan derfor vælge mellem forskellige aktiviteter, som de voksne planlægger; eller de kan vælge at lege inde i SFOens mange rum eller ude på legepladsen, hvor vi har både boldbaner, buske, multibaner, mooncars og alt muligt andet.
  • SFO’ens personale skaber rum for de lege, børnene selv finder på. Børn er fulde af gode og kreative ideer, der styrker deres sociale og personlig udvikling. Vi voksne hjælper dem gerne, med at føre ideerne ud i livet. Det kan være alt fra tøjsyning til hulebygning bag sofaen.  
  • Turer i den lokale natur vægtes højt – hvor også aktiviteter kan flyttes ud. Der er bare mere plads i naturen, og den byder næsten altid på overraskelser. Man lærer af at være i naturen og når nu vi er der, så kan vi jo lige få en sludder om, hvorfor det er vigtigt at passe på den. En tur på besøg hos vores nærmeste nabo, Kannikeskoven, er altid et hit! Her er intet loft men plads og rum til både vild leg eller fordybelse.
  • Vi vægter et synligt og åbent samarbejde med forældre, hvor vi sætter barnets trivsel og udvikling i fokus. Du, som forældre, er den vigtigste for dit barn og derfor er det helt naturligt for os samarbejde og kommunikere med forældrene - også når tingene kan være lidt svære. Man kan altid få en snak med personalet i SFO’en, men det er en god ide at aftale det først, da vi som regel har travlt med at tage os af vores SFO’børn.   
  • En god og tryg start er vigtig for barnets trivsel og mulighed for positiv udvikling. En SFO’pædagog deltager sammen med børnehaveklasselederne i skoleopstartssamtalerne. Her deltager en pædagog fra dit barns børnehave - og du som forældre bliver naturligvis også inviteret. For at give dit barn den bedste start i vores SFO og skole, har vi valgt, at der naturligvis også deltage en pædagog fra SFO’en, sådan at SFO’en kan hjælpe dit barn med at falde godt til fra første dag.
  • TV, spillekonsoller og digitale devices anvendes kun, når det er en del af det pædagogisk arbejde. For noget tid siden indkaldte SFO-personalet til forældremøde – dels for at tale med forældregruppen om dagligdagen i vores SFO men også for at drøfte det digitale liv i SFO’en. På dette møde blev det besluttet, at vi, forældre og personale, ønsker at give børnene en pause fra det digitale liv, derfor ligger mobiltelefon, iPads og computer i tasken i SFO- tiden.  Vi er rigtig glade for beslutningen. Det har givet os i SFO’en bedre mulighed for at se hinanden.