MENU
Aula_close Layer 1

Brug af legeredskaber

Princip for brug af cykel, legeredskaber (løbehjul, rulleskøjter mv.)

Formål

Eleverne på Hans Rømer Skolen opfordres til at bevæge sig så meget, som muligt.

Det skal være trygt og godt, derfor skal bevægelse ske på en måde, så vi passer på børnene.

Mål

  • At understøtte lysten til leg og bevægelse
  • At sikre brugen af cykel samt legeredskaber sker forsvarligt. Både af brugeren, men også af andre, som er en del af fællesskabet i skolens åbningstid.

 

Brug af cykler

Når der arrangeres cykelture i skole- eller SFO-regi, forudsættes at

  • Cyklen er lovlig
  • Eleven/barnet anvender cykelhjelm

Elever, der ikke kan deltage i turen, tilbydes undervisning i en af skolens andre klasser den pågældende dag. Elever, der ikke har egen cykelhjelm, kan låne cykelhjelm af skolen.

 

Brug af specifikke legeredskaber som løbehjul, rulleskøjter, rullesko, skateboard (alt med hjul udover cykler)

For at tilgodese, at alle børn og voksne skal kunne føle sig trygge, skal brug af løbehjul, rulleskøjter o. lign. forekomme udendørs og på flg. af skolens områder:

For 0. – 3. klasse foregår brug af de specifikke legeredskaber på af personalet nærmere anvist område mellem Slusen og indskolingen.

For 4. – 9. klasse foregår brugen af de specifikke legeredskaber i den nedre del af skolegården ved biologi/håndværk & design (sløjdlokalet).

 

Generelt

Af hensyn til børnenes sikkerhed skal der ved brug af disse legeredskaber som minimum anvendes hjelm. Derudover opfordres børn og forældre til, at der ydermere anvendes håndleds- samt knæbeskytter.

Da det er personalets ansvar at føre tilsyn og sikre sig, at anvendelsen sker forsvarligt, er det til hver en tid personalet, der vurderer, om sikkerhedsudstyret er i orden.

Legeredskabet tages først i anvendelse ude på det område, hvor det kan benyttes.

Det er under eget ansvar, at man medbringer legeredskaber og beskyttelsesudstyr. Løbehjul opbevares udendørs, rulleskøjter m.v. kan opbevares efter aftale med afdelingens personale.

Brugen af cykler, evt. knallerter, som også har hjul, foregår kun i skole-/sfo-tiden efter aftale med skolens personale.

 

Princippet revideret  og vedtaget d. 17. september 2019