MENU
Aula_close Layer 1

Faglig fordybelse/lektier

Princip for faglig fordybelse samt hjemmearbejde (lektier)

Formål

Alle børn skal blive så dygtige, de kan. Derfor arbejdes der i en del af den understøttende undervisning med faglig fordybelse. Der forekommer ligeledes hjemmearbejde (lektier), som eleven forventes at lave uden for skoletiden.

 Målet med den faglige fordybelse samt evt. hjemmearbejde kan være et eller flere:

 Eleven

 • træner allerede kendt stof
 • arbejder med ny viden og færdigheder
 • arbejder med kendt stof på en ny måde for eksempel ved formidling
 • færdiggør en opgave
 • forbereder sig til undervisningen
 • lærer at planlægge og tilrettelægge sine opgaver, herunder arbejde fokuseret, overholde frister m.m.
 • arbejder i værksteder
 • arbejder med opgaver på baggrund af faglige oplæg fra undervisere
 • arbejder med en opgave i en gruppe

Opgaverne bør en del af tiden være tilrettelagt på tværs af de enkeltstående faglige discipliner.

 

Faglig fordybelse er en integreret del af undervisningen og planlægges i sammenhæng hermed.

 

Hjemmearbejde (lektier)

I overensstemmelse med ovenstående vil eleverne opleve hjemmearbejde både obligatorisk, som frivillig ekstratræning samt som anbefalet mertræning og forberedelse.

Målet hermed er i højere grad at kunne sikre, at alle børn bliver så dygtige, de kan. Ligeledes at eleverne lærer at strukturere og planlægge deres arbejde, herunder arbejde fokuseret, kunne overholde frister m.m.

Herunder opstilles oversigt over, hvad man som eksempler på de forskellige trin vil kunne opleve af hjemmearbejde:

 Indskolingen

Færdighedstræning som anbefalet mertræning:

 • 15 minutters daglig læsning
 • øve tabeller og andre matematiske færdigheder (tier-venner osv.)
 • øve engelske ord og udtryk

Anbefalet forberedelse:

 • samtaler om konkrete temaer efter oplæg fra læreren

Der vil i indskolingen ikke forekomme pålagt færdiggørelse af opgaver, da det er forudsat, at det nås i løbet af skoledagen. Ved undtagelser sker det efter aftale med forældrene.

Mellemtrin

Der kan forekomme obligatoriske opgaver, såsom læsning af skøn- og faglitterære tekster, lave boganmeldelser, matematikopgaver m.m. Det forudsættes, at arbejdet er planlagt sådan, at eleverne vil kunne nå hovedparten i skolen.

Færdighedstræning som anbefalet mertræning:

 • 20-30 minutters daglig læsning
 • øve tabeller samt andre matematiske færdigheder
 • øve ord og udtryk på fremmedsprogene
   

Anbefalet forberedelse:

 • samtaler om temaer, som eleverne har arbejdet med i skolen.

Overbygningen

Der vil forekomme obligatoriske opgaver, såsom:

 • færdiggørelse af div. opgaver
 • læsning af skøn- og faglitterære værker
 • større afleveringer som skriftlig fremstilling (stil), matematikafleveringer, fysikrapporter med videre.
 • forberedelse ved læsning af avisartikler eller lignende
 • arbejde med projektopgaver
   

Det forudsættes, at arbejdet er planlagt sådan, at eleverne vil kunne nå hovedparten i skolen.

Færdighedstræning som anbefalet mertræning:

 • 20-30 minutters daglig læsning, herunder skøn- såvel som faglitteratur
 • matematiske færdigheder
 • øve ord og udtryk på fremmedsprogene
   

Anbefalet forberedelse:

 • samtaler om temaer, som eleverne har arbejdet med på skolen.

Bemærk Elever, der på grund af forsømmelighed ikke laver opgaver på skolen, forventes selv at få lavet disse som hjemmearbejde.

Drøftet på skolebestyrelsens møde d. 14. januar 2019

Princippet drøftes og vedtages d. 11. februar 2019

 

Frivillig ekstratræning Skolen forpligter sig til at sørge for relevante opgaver til de elever, der ønsker at træne ud over det her beskrevne. Det kan være div. træningsopgaver via elektroniske medier, der henvises til. Det kan være i form af ekstra kopisider el. lign.