MENU
Aula_close Layer 1

Fremme af sundhed

Princip for fremme af sundhed

Formål

Vi ved, at der en sammenhæng mellem læring, trivsel og sundhed, sidstnævnte både fysisk og mentalt. Det er derfor i alles interesse – elevernes, forældrenes og personalets – at der bliver ydet en fælles indsats for at fremme børnenes sundhed fysisk såvel som mentalt. 

Mål

I undervisningen og i skolens øvrige virke herunder også skolefritidsordningen, indarbejdes sundhedsfremme i størst mulig omfang i alle initiativer og aktiviteter i forhold til eleverne. Forældrene bakker skolen og barnet op, således at barnet også hjemmefra engageres i en sund livsstil samt at kunne indgå i fællesskaber og medvirke til, at disse udvikles yderligere.  

Udmøntning 

Skolen skal aktivt fremme at

 • Sundhedsaspektet kan tænkes ind i dagligdagens aktiviteter, f.eks ved at fysisk udfoldelse prioriteres i skolens aktiviteter og fag, ved at der er fokus på gode madvaner samt ikke mindst at vi alle er en del af et rart og udviklende fællesskab.
 • Der tilbydes fysiske rammer og aktiviteter, der motiverer børnene til fysisk aktivitet i pauserne sammen med andre
 • Der er fokus på fællesskabet og udviklingen af dette ved diverse trivselsaktiviteter i løbet af skoleåret, også på tværs af årgangene samt afdelingerne
 • Børnene allerede i indskolingen får et grundlæggende kendskab til sund kost og motiveres til at vælge madvaner, samt at dette kendskab videreudvikles og forsøges fremmet i den resterende skoletid.
 • Forældre og elever tilbydes vejledning og eksempler på sund livsførelse ved behov, evt. via skolens sundhedsplejerske.

 

For øvrigt gælder at

 • Der i klassen skabes forhold og afsættes tid til, at det er muligt for eleverne at nyde deres mad i rolige omgivelser.
 • Eleverne kan få koldt vand at drikke via vandautomater opsat på skolen
 • Vi opfordrer til, at sodavand, kage, slik og chips m.v. kun indtages ved særlige lejligheder – eksempelvis ved fødselsdage m.v.
 • Vi vil ikke have energidrikke på Hans Rømer Skolen.
 • Eleverne deltager i også de fysiske aktiviteter, der foregår i skoletiden, herunder være omklædt samt deltage i idrætsundervisningen samt efterfølgende gå i bad. Fritagelse kræver forældrehenvendelse med anmodning herom. Skolen kan anmode om, at der afleveres lægeerklæring for flere på hinanden følgende fritagelser.
 • Rygning (alm. cigaretter, e-cigaretter) samt brug af snus m.m. ikke er tilladt i skoletiden eller ved arrangementer i skolens regi. Hans Rømer Skolen er dermed en røgfri skole.

 

Forældrene opfordres til at

 • Barnet tillægger sig sunde kostvaner, herunder at barnet har spist morgenmad hjemmefra samt medbringer mad til at spise i løbet af skoledagen
 • Undlade at give barnet usunde mad- og drikkevarer med på daglig basis
 • Barnet selv går / cykler i skole (hvis afstand til skolen ikke er for lang)
 • Barnet motiveres og støttes til at have fysisk aktive fritidsinteresser
 • Barnet har værktøjerne i orden. F.eks. at have det rette idrætstøj med de dage, hvor der står idræt på programmet
 • Bakke op om udviklingen af fællesskabet og dermed trivslen i børnegruppen
   

Eleverne opfordres til at

 • Fremme og tage ansvar for egen sundhed ved at bevæge sig samt spise og drikke kostmæssigt forsvarligt
 • Tage aktivt del i aktiviteter, der fremmer trivslen også i fællesskabet
 • Være fysisk aktive også i fritiden
 • Så vidt muligt transportere sig selv i skole ved at gå / cykle

 

Princippet er gældende fra d. 1. august 2019.

Drøftet på skolebestyrelsens møde d. 11. februar samt d. 19. marts 2019

Princippet drøftes og vedtages d. 23. april 2019