MENU
Aula_close Layer 1

Hytteture, mm.

Princip for hytteture, lejrskoler og lignende (andre udenøs ture)

Formål

Hyttetur og lejrskole er en væsentlig faktor for undervisningen i folkeskolen, hvor virkelighedsnær orientering og engagerende arbejdsformer kan medvirke til opfyldelse af folkeskoleloven. Vi ønsker derfor, at vores elever mindst to gange i skoleforløbet kommer afsted på hyttetur samt lejrskole.

Det faglige, pædagogiske mål med hytteture og lejrskoler er

 • at eleverne får brudt den daglige undervisning, som forlægges til anden lokalitet, evt. udenøs hvis muligt
 • at eleverne forud for, under og efter hytteturen/lejrskolen fagligt arbejder med turen

 

Det sociale mål med hyttetyre og lejrskoler er

 • at relationerne mellem eleverne styrkes og udvikles
 • at relationerne mellem elever og lærere/pædagoger styrkes og udvikles

 

Definition

 • En hyttetur / lejrskole er defineret ved, at der minimum er en overnatning med personaledeltagelse.
 • Overordnet gælder at hytteture/lejrskoler er en del af skolens undervisning.
 • En hyttetur/lejrskole er et lærerstyret undervisningsforløb.

 

Placering af hytteture / lejrskole

 • Hytteturen placeres forsommeren på 3. årgang, evt. sensommeren 4. klasse; der er én overnatning
 • Lejrskolen placeres sensommeren på 9. årgang; der er op til fire overnatninger
   

Økonomi

 • Som al anden undervisningsrelateret aktivitet i skolen skal hytteture/lejrskoler være vederlagsfri, dvs. at en hyttetur eller et lejrskoleophold skal kunne afvikles inden for den økonomiske ramme, som skolen stiller til rådighed.
 • Det er skolebestyrelsen, der via sit budget angiver rammen for hytteturen/lejrskolen. Den tildelte ramme kan variere fra budgetår til budgetår.
 • Hytteturen/lejrskolen skal kunne gennemføres på den valgte destination for det tilskud, skolen stiller til rådighed i form af et tilskud pr. elev. Dette tilskud skal være af en sådan størrelse, at alle grundudgifter til rejse og ophold i som udgangspunkt Danmark er dækket. Skolen er berettiget til at opkræve et beløb til kost.
 • En klasse kan arrangere indtægtsgivende virksomhed uden for skoletiden for at kunne supplere den undervisningsrelaterede aktivitet på lejrskolen.
 • En klasse kan foretage opsparing til at supplere økonomien i selvvalgte aktiviteter i forbindelse med lejrskolen. Denne opsparing er skolen uvedkommende. Opsparingen anvendes solidarisk efter klassens anvisning. Skolen kan ikke disponere over klassens opsparing.

Andre udenøs ture med deltagelse af udvalgte elever eller hele klasser

Årets skolepatrulje honoreres for deres store indsats med en Københavner- og Tivolitur (endagstur uden overnatning) i forsommeren. Andre elevaktiviteter foregår som udgangspunkt på Bornholm.

Skulle det hænde, at elever / klasser deltager i eksempelvis idrætsstævner eller lignende (First Lego League, Klar-parat-svar m.v.) og klassen kvalificerer sig til videre udenøs aktivitet, kan deltagelse heri kun finde sted, i fald der i skolens budget er afsat midler hertil. Skolens personale arrangerer og deltager i turen.

Evt. deltagelse i en udenøs aktivitet kan alternativt foregå ved, at eleverne selv via indtægtsgivende virksomhed får finansieret turen. Det vil i de tilfælde være forældre, der står som arrangør af turen og som tager med børnene på en sådan, udenøs tur.

Drøftet på skolebestyrelsens møde d. 3. december 2018

Princippet drøftes og vedtages d. 14. januar 2019